Om Monsen Grafiske

Jeg, Kjell Monsen, "er" Monsen Grafiske, og jeg har drevet med reklameproduksjon i til sammen 18 år. I løpet av 2 år som typograflærling ved Hitra Grafiske, 6 år som produksjonsansvarlig i NAP her i Trondheim og nå 10 år med eget produksjonsbyrå har jeg laget utallige annonser, brosjyrer og kundeaviser.

Og kundene liker min måte å jobbe på: De forholder seg kun til meg, og de får delta så aktivt som de ønsker i prosessen. Om du vil sitte og peke over skulderen min, får du lov til det. Bare ikke sett fingermerker på skjermen...